כאשר מדובר על רשלנות רפואית בהריון, הכוונה היא להתרשלות הרופא במהלך תקופת ההריון של האישה ההרה. לרשלנות בהריון השלכות רבות וכבדות אשר עלולות לגרום לנזקים רבים ובלתי הפיכים. תביעות בגין רשלנות רפואית במהלך ההריון הן נפוצות כיום בבתי המשפט בישראל, והמגמה הולכת וגדלה.

מהי רשלנות רפואית בהריון?

רשלנות רפואית בהריון פירושה מעקב וטיפול רפואי לקוי שאינו עומד בסטנדרט המקובל בהליך ההריון ושכתוצאה מכך נגרם נזק לתינוק ו/או לאשה ההרה.

רשלנות בהריון עלולה לגרום לנזקים חמורים ואף בלתי הפיכים אצל העובר. ברוב המקרים, רשלנות בהריון תוביל לנזק משמעותי אצל התינוק שישאר איתו למשך כל חייו.

במקרה בו חוויתם רשלנות רפואית בהריון עומדת בפניכם האפשרות לתבוע באמצעות עורך דין רשלנות רפואית על סמך עוולת הרשלנות ולקבל פיצויים עבור הנזק שנגרם לכם. הפיצויים שנפסקים בגין רשלנות בהריון הם מהגבוהים ביותר, זאת מאחר והנזק הוא משמעותי ונגרם בשלב מוקדם בחייו של התינוק.

מה הם המקרים בהם נוצרת רשלנות רפואית בהריון?

אי הפנייה לבדיקות מתאימות במהלך ההריון

במהלך ההריון נדרש מהאשה ההרה לעבור מבפר בדיקות על מנת להבטיח ככל האפשר את בריאות העובר ולאפשר לידה תקינה. רשלנות בהריון יכולה להתבטא באי הפניית האישה ההרה לבדיקות סקר נחוצות על פי גילה והעבר הרפואי שלה.

תסמונת דאון

אבחון וזיהוי של מחלה זו ניתן לבצע באמצעות בדיקת מי שפיר אשר צולחת ב-99% מהמקרים. בדיקה שנעשתה ברשלנות או אי הפניית אישה הרה בקבוצת סיכון לבדיקת מי שפיר מהווים רשלנות רפואית בהריון.

פיגור שכלי

זיהוי של פיגור שכלי יכול להיעשות באמצעות בדיקות גנטיות, התחקות אחר העבר המשפחתי, בדיקת אולטרסאונד ועוד.

שיתוק מוחין

הרופא שמבצע מעקב הריון חייב להיות ער לכל חשש, גם אם הוא קטן, לבעיות מום אצל העובר העולה מתסמינים או בדיקות במהלך ההריון.

אי אבחון מום או תסמונת גנטית – הולדה בעוולה

הרופא המבצע מעקב לידה מחויב לאבחן את הבדיקות שבוצעו ולזהות תסמינים למומים ובעיות אצל העובר.

פספוס באבחון של מום שהיה צריך לראותו במסגרת הבדיקות של סקירת המערכות או התעלמות מממצאים בבדיקות השונות במהלך ההריון, אי הפנייה לייעוץ גנטי על אף רקע קודם או סיכון גבוהה לתסמונת גנטית, עלולים להוות רשלנות רפואית בהריון.

לידת פג פגוע

אשה הרה שנמצאת בסיכון של לידה מוקדמת צריכה להיות מטופלת במסגרת של הריון בסיכון ולקבל טיפולים והוראות בהתאם, זאת על מנת להימנע מלידה מוקדמת.

כאשר סיכון ללידה מוקדמת לא אותר על ידי הרופא המטפל או לא טופל כנדרש ונולד פג עם נזקים, ייתכן ודבר זה מהווה רשלנות בהריון.

לידה שקטה

כאשר מצוקת העובר לא מזוהה בזמן והאשה ההרה נאלצת לעבור הליך של "לידה שקטה", חובה לבצע בירור על מנת לבדוק האם מות העובר נגרם כתוצאה של רשלנות רפואית או חוסר תשומת לב של הצוות הרפואי לתלונותיה של האשה ההרה.

אי ביצוע ניתוח קיסרי כשהיה צורך בכך

במידה ומתעוררת סכנה לעובר כגון פיגור בגדילה התוך רחמית או רעלת הריון יש ליילד את העובר במיידי באמצעות ניתוח קיסרי או על ידי השראת לידה (באמצעית תרופתיים). כאשר קיימת סכנה ולא מיילדים את העובר על אף שצורך בכך, ייתכן ומדובר ברשלנות רפואית בהריון.

מה גובה הפיצויים בגין רשלנות רפואית בהריון?

הפיצויים שנפסקים בגין רשלנות בהריון הם מהגבוהים ביותר, זאת מאחר והנזק הוא חמור והתרחש בשלב מוקדם בחייו של התינוק.

בחישוב הפיצויים לוקח בית המשפט בחשבון, בין היתר, את עלות הטיפולים הרפואיים בהווה ובעתיד, אי יכולת השתכרות עקב המוגבלות שנגרמה ועלויות נוספות הקשורות בגידול התינוק.