פשיטת רגל נחשב למושג מאיים ומלחיץ, הגעה לתחתית מבחינה כלכלית, ללא כל יכולת להתרומם, אבל האמת היא שפשיטת רגל היא הליך שנועד לאפשר לחייב להתאושש מהמצוקה הכלכלית אליה נכנס, ושבאמצעות הפטר חובות בפשיטת רגל יכול החייב לחזור לחיות את חייו בכבוד.

למצב של פשיטת רגל יכול להגיע אדם במספר רב של דרכים: ביוזמתו, כיוון שאינו מסוגל לשלם את חובותיו, אם החלטת בית משפט הובילה לעיקול ומכירה של אחד או יותר מנכסיו בהוצאה לפועל, אם הוא מתחמק מנושיו ועוד.

בקשת הפטר חובות בפשיטת רגל יכול לבקש כל חייב שנמצא בהליך של פשיטת רגל, בכל שלב מרגע ההכרזה עליו כפושט רגל, אך ברוב המקרים בקשה זו תילקח בחשבון רק לאחר 4 שנים לפחות ממועד מתן צו הכינוס.

הפטר חובות בפשיטת רגל מוחק את כל החובות עליהם נתבע החייב בפשיטת הרגל, כולל כאלו שלא נתבעו ונוצרו לפני הכרזתו כפושט רגל. ישנם חובות מסוימים עליהם לא חל ההפטר, ולכן לא יימחקו, כגון חוב מזונות, חובות שנוצרו במרמה או קנסות שהוטלו על החייב.

 מהם התנאים לקבלת הפטר חובות בפשיטת רגל?

ישנם תנאים שקיומם עשוי להטות את הכף לטובת קבלת הבקשה:

  • מצב בריאותי רעוע של החייב.
  • חייב שעד כה שיתף פעולה ועזר במימוש נכסיו.
  • חייב שנמצא כבר זמן רב בהליך של פשיטת רגל.
  • חייב שנושיו הם גופים או מוסדות גדולים.
  • חייב שהוכיח לאורך כל ההליך תום לב, שקיפות, עמידה בתשלומים החודשיים, הגשת הדוחות להם הוא מחויב וכדומה.

לעומת זאת, ישנם תנאים שעשויים להוביל את בית המשפט לדחייה של הבקשה:

  • חוסר תום לב, ניצול לרעה של ההליך או הרשעה בעבירה.
  • התנהלות עסקית גרועה בשנים שקדמו לפשיטת הרגל, כמו למשל אי ניהול פנקסי חשבונות עסקיים, החלטות נמהרות, פזרנות או הימורים.
  • כניסה לעסק חדש או לחובות חדשים לאחר שהחייב כבר ידע שאין לו יכולת לפרוע את חובותיו הקודמים.
  • העדפה של אחד הנושים על פני אחרים בשלושת החודשים שלפני מתן צו הכינוס.
  • הכרזה נוספת על החייב כפושט רגל בחמש השנים שקדמו למתן צו הכינוס.

כיצד ניתן להגיש בקשה להפטר חובות בפשיטת רגל?

את הבקשה רצוי לנסח ולהגיש באמצעות עורך דין, לבית המשפט שבו נערך הדיון בפשיטת הרגל של החייב. כל מסמך שיכול להיות אסמכתא לטענותיו של החייב, ראוי שיצורף לבקשה, החל מפירוט חשבון הבנק, דרך מסמכים רפואיים ועד לנתונים של רשויות הרווחה.

לאחר הגשת הבקשה, יקבע בית המשפט מועד לדיון, והנאמן של הליך פשיטת הרגל או הכונס הרשמי יעבירו את התאריך לכל הנושים. לקראת הדיון יגיש הנאמן לבית המשפט רשימה של כל הנושים, החובות העומדים מולם והחלקים שכבר שולמו מתוכם. בנוסף יגיש הנאמן סקירה של התנהלותו של החייב, של חובותיו ושל נכסיו.

סקירה זו תוגש לבית המשפט 15 ימים לפני הדיון ועותק ממנה יישלח גם לחייב על מנת שיוכל להביע את התנגדותו לנאמר בה. אם אכן ירצה החייב להגיש התנגדות לסקירה, יהיה עליה להיות מנומקת ומוגשת לבית המשפט עד 7 ימים לפני הדיון, עם העתק לכונס הרשמי.

בנוסף, יכול גם כל אחד מהנושים להגיש את התנגדותו לעצם בקשת ההפטר, עד 3 ימים לפני הדיון עם העתקים לחייב ולכונס הרשמי. לאחר קבלת כל החומרים, רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה, לקבל אותה ולהעניק לחייב צו הפטר הפוטר אותו מידית מחובותיו, או להעניק לו הפטר מותנה.

בניגוד לצו הפטר מידי, הפטר מותנה פוטר את החייב מחובותיו רק עם קיום התנאים המצוינים בו. תנאים אלו לרוב סובבים סביב הסכם תשלומים שמשכו, ברוב המקרים, יעמוד על לא יותר מארבע שנים ממועד מתן ההפטר המותנה. עד שיושלם ההסדר יהיה החייב עדיין מוגדר כפושט רגל.

לקראת סיום ההליך

הגשת בקשת הפטר חובות בפשיטת רגל כרוכה בתשלום אגרה על סך 1,600 שקלים. כיוון שמדובר בהליך מורכב הדורש ייעוץ מקצועי של עורך דין, יש לקחת בחשבון גם את תשלום שכר הטרחה על עבודתו. ברוב המקרים, ניתן יהיה להגיע לסיומו של הליך פשיטת הרגל לאחר קבלת הבקשה להפטר תוך שנה וחצי לכל היותר.

גם לאחר קבלת ההפטר, יהיה החייב מחויב לשיתוף פעולה במימוש נכסיו בהתאם לדרישותיו של הנאמן. אי שיתוף פעולה מצד החייב עלול להוביל לביטול ההפטר, וכך גם אי עמידה בתנאיו של הפטר מותנה. אם מבין החייב כי אין ביכולתו לעמוד בתנאי ההפטר המותנה, יוכל להגיש לבית המשפט בקשה לשינוי הצו.

גם לאחר שהתקבלה בקשת הפטר חובות בפשיטת רגל, ולאחר שקיבל החייב צו הפטר מיידי, עשוי בית המשפט להשאיר בעינן מספר הגבלות על תחומי העיסוק בהם הוא רשאי לעסוק, סוגי התפקידים בהם באפשרותו לכהן וכדומה. על מנת להימנע ממצב זה, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה להסרת המגבלות לאחר פשיטת רגל. אם תתקבל בקשה זו, תינתן לחייב תעודה מתאימה עם קבלת צו ההפטר.