הליך פשיטת רגל לאדם פרטי מאפשר לחייב שאינו יכול לעמוד בהחזר חובותיו, להגיע להסדר על פיו ישלם חלק מחובותיו  בתשלומים חודשיים, ושארית החוב תימחק, כך שיוכל לפתוח דף חלק ונקי בחייו הכלכליים.

ההליך נועד לאפשר למי שמסיבות שונות ובתום לב הגיע למצב כלכלי בלתי אפשרי, לחזור לפעילות כלכלית בריאה ואפשרית, מבלי שחרב החובות והריביות המתווספות עליהם תמנע ממנו את האפשרות להתפרנס בכבוד. מהו התהליך, מהם חובותיו וזכויותיו של פושט רגל, ולמי עליכם לפנות בכדי לפתוח התהליך – על כך ועוד בשורות הבאות.

מי יכול לפתוח בהליך פשיטת רגל?

נכון לשנת 2018, אדם פרטי שצבר חובות מעל ל 17,307 ₪ יכול לפנות לפתיחת הליך פשיטת רגל. יחד עם זאת, אם יש באפשרותכם לשלם את החובות אין טעם בפנייה להליך, וסביר להניח שהפנייה גם לא תתקבל.

למי לא כדאי לפנות להליך פשיטת רגל?

מי שחובותיו נצברו בהונאה, מי שביכולתו לשלם את חובותיו. כמו כן, מי שמעוניין לעסוק בעריכת דין, במשרה הכוללת ניהול כספי ציבור, בחברות במועצה ציבורית או מועצת רשות מקומית לא יוכל לעשות זאת אם יוכרז כפושט רגל. לפרטים מדויקים לגבי המקצועות בהם פושטי רגל מנועים מלעסוק מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום לפני פנייה לפתיחה בתהליך.

יתרונות הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל  לאדם פרטי, כמו גם לחברות, עוצר הליכי הוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב, ומונע פתיחתם של תיקים נוספים כנגדו בהוצאה לפועל. בנוסף, חלק מובנה מההליך הוא הפטר החובות, המוחק לצמיתות חלק מחובותיו של פושט הרגל. יתירה מכך, הריבית על חובות בהליך פשיטת רגל נמוכה משמעותית מהריבית על חובות בתיקי הוצאה לפועל, וכך סכום החוב הכללי מופחת.

חסרונות של הליך פשיטת רגל

על פושט רגל מוטל איסור יציאה מן הארץ, למעט נסיבות מיוחדות שיש להגיש בגינן בקשת ביטול איסור יציאה מן הארץ. כמו כן חשבונו מוגבל והוא, או מי מטעמו אינם רשאים להחזיק פנקסי צ'קים וכרטיסי אשראי. בנוסף, פושט רגל אינו יכול להקים חברה או תאגיד, ואינו יכול לכהן במשרות ציבוריות הכוללות ניהול כספים, או לעסוק בעריכת דין, קבלנות, תיווך נכסים ועוד

הליך פשיטת רגל לאדם פרטי – שלב אחר שלב

הליך פשיטת רגל אורך כארבע וחצי שנים, והוא כולל מספר שלבים:

  • הגשת בקשה להוצאת צו כינוס ופשיטת רגל לכונס הרשמי.
  • הגשת בקשה לפתיחה בהליך פשיטת רגל על ידי החייב.
  • מתן צו כינוס נכסים – בית המשפט מוציא צו כינוס נכסים וממנה מנהל מיוחד שיפקח על החייב. לאחר הוצאת הצו נעצרים כל הליכי הוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב, ונכסיו מוגנים.
  • חקירת חייב – המנהל המיוחד מבצע חקירה לאומדן נכסיו הכלכליים של החייב, ויכולת פירעון החובות שלו. על פי תוצאות החקירה מגבש המנהל המיוחד תכנית פירעון חלקי של החובות, אותה עליו להגיש לבית המשפט תוך 16 חודש מקבלת צו כינוס הנכסים.
  • תביעות חוב – נושיו של החייב נדרשים להגיש לבית המשפט תביעות חוב.
  • דיון בבית המשפט – לאחר כ-18 חודשים מהוצאת צו כינוס הנכסים, בית המשפט דן בבקשת פשיטת הרגל ובתכנית פירעון החובות שהוגשה על ידי המנהל המיוחד. אם הבקשה מאושרת, החייב מוכרז כפושט רגל.
  • פירעון החובות – לאחר אישור הבקשה, במהלך שלוש שנים תושלם תכנית פירעון החובות שהוגשה לבית המשפט, במסגרתה יחלק מנכסיו של החייב ימומשו לצורך החזר חלק מן החובות.
  • הפטר חובות –לאחר תום שלוש שנים, עם השלמת ביצוע תכנית פירעון החובות, או כחלוף ארבע וחצי שנים מהוצאת צו כינוס הנכסים,החייב מקבל פטור מתשלום יתרץ החובות, והם נמחקים.

ייעוץ מקצועי של עורך דין מומחה

כדי למנוע וטעויות מצערות, מומלץ לחייב המעוניין לפתוח בהליכי פשיטת רגל לפנות לעורך דין מומחה בהליכי פשיטת רגל לקבלת ייעוץ, ליווי, ייצוג והכוונה.