המסים החלים על עסקאות מקרקעין (מס רכישה ומס שבח והפטורים השונים) מהוויום חלק בלתי נפרד מהליך העסקה.  מיסוי מקרקעין הנו דבר חשוב בעת בחינת הכדאיות הכלכלית של עסקת המקרקעין אותה אתם רוצים לבצע.

חושבים לרכוש דירה? אתם מעוניינים למכור נכס בבעלותכם? עסקת מקרקעין היא העסקה הגדולה והמורכבת ביותר בחייו של אדם וחשוב לתת את הדעת הן בעריכת החוזה והן בבדיקת המיסים והפטורים האפשריים החלים על העסקה אותה אתם רוצים לבצע.

אילו מסים חלים על עסקת מקרקעין?

מס רכישה – משולם על ידי רוכש נכס או זכות במקרקעין. המס החל על הרוכש נגזר ממחיר הנכס, על פי אחוז שמוגדר מראש. השיטה השכיחה ביותר היא על-פי מדרגות, כך שככל שמחיר הדירה הנרכשת גבוהה יותר, ככה סכום מס הרכישה גבוהה יותר.

מדרגות המס נכון לשנת 2017-2018:

  • על החלק בעסקה שעד 1,623,320 אין צורך לשלם מס רכישה (0%), וכך גם על עסקאות שגובהן פחות מהרף הזה.
  • 3.5% – אחוז המס שנדרש על המדרגה שבין 1,623,320 ש”ח ל-1,925,460 ש”ח.
  • 5% – אחוז המס שנגבה על המדרגה שבין 1,925,460 ש”ח לבין 4,967,445 ש”ח.
  • 8% – אחוז המס על המדרגה שבין 4,967,445 ש”ח לבין 16,558,150 ש”ח.
  • 10% – אחוז המס שנגבה על המדרגה שמעל לסכום של 16,558,150 ש”ח.

יש לציין כי אנשים שמחזיקים כבר בנכס ומעוניינים לרכוש דירה שניה מחוייבים במס גבוהה יותר:

  • 8% – על סכום של עד 4,967,445 ש”ח.
  • 10% על החלק שמעל ל-4,967,445 ש”ח.

האם יש פטורים והקלות במס רכישה?

כמו בסוגי מס אחרים, יש אפשרות לקבל הקלות ואפילו פטורים מלאים מתשלום המס לעומדים בתנאים מסויימים. לכן, יש חשיבות רבה לקבלת ייעוץ של עורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין שיבדוק האם אתם עומדים בתנאים אלו – דבר שינמיך את חבות המס שיהיה עליכם לשלם.

מס שבח – מוטל על רווחי הון הנובעים מהמכירה של המקרקעין הנמצא בתחומי מדינת ישראל. מס שבח מחושב לפי הסכום אותו המוכר מקבל עבור המכירה פחות הסכום שהוציא כדי לרכוש את הנכס בעבר (נקודת ההתחלה). במידה ובוצעו בנכס השבחות שונות כגון: שיפוצים, הרחבות וכו', מוסיפים אותם לסכום, ומנגד, מפחיתים את הפחת שלו.

יש לציין כי לעניין מס שבח חלים פטורים והחזרים על מס, כאשר לרוב, הפטור העיקרי הוא פטור לדירת מגורים יחידה אשר נמכרה בפרק זמן של פחות מ-4 שנים.

התנאים לפטורים וההקלות במס יכולים לשנות את פני העסקה ואת הכדאיות שבה. לכן, יש להסתייע בעורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין שיבצע בדיקה מעמיקה עבור הזכויות שלכם לקבלת פטורים והקלות בגין אותה עסקה.